Service.
Gjort enkelt.

Din varmepumpe trenger regelmessig service minimum hvert andre år. Behold kraften i varmepumpen og reduser ditt strømforbruk.

Fordeler

Hvorfor ha service på varmepumpen?

Lavere strømutgifter

Oppnå bedre ytelse med regelmessig service på varmepumpen.

Økt levetid

En varmepumpe som blir skikkelig vedlikeholdt lever lenger.

Renere luft

Moderne varmepumper inneholder et avansert filter som renser luften for støvpartikler og pollen.

Bedre inneklima

Opplev et mer behagelig inneklima med mindre støv, riktig fuktighet og deilig temperatur.
Hva er inkludert i serviceavtalen?
Pris: 1875,-
Jevnlig service hvert år for best mulig effekt, og ytelse fra din varmepumpe
Rengjøring av innedel, rensing av register (varmeveksler). Rensing av finfilter.
Rengjøring av utedel og rensing av register (varmeveksler)
Eventuell byte batterier i fjernkontrollen
Kontroll av innstillinger for optimal funksjon
Kontrollere kondensvannslangen
Sjekk av isolering spesielt limskjøter og lignende
Visuell sjekk av varmepumpeanlegget
Eventuell feilkode avlesning
Bedre inneklima
Sjekke temperatur og trykk
Pris serviceavtale: 1875,- ink.mva
Denne prisen forutsetter:

Adressen din er innenfor Bergen, Oslo, Tronheim og omegn. Det er ryddet klar tilgang til ute og innedel. Vannforsyning er tilgjengelig (hageslange/kran eller lignende). Eventuelle hinder slik som tak/hus rundt utedel er tatt bort for å kunne komme til. Faktura på e-post eller e-faktura (ved papirfaktura tilkommer fakturagebyr).
Jeg ønsker service